آموزش بازارهای مالی با مهبد بیضائی
0
محتوای اخبار،پارس،خودرو،پارس_خودرو،اخباربازارسرمایه،اخبار_بازار،اخبار_بورس
pars-khodroo-768×576

اجرای پروژه افزایش ظرفیت تولید در پارس خودرو

شرکت پارس خودرو پروژه افزایش ظرفیت تولید در سالن بدنه را در‌ دستور کار خود قرار داده است. به نقل از روابط عمومی پارس خودرو، این شرکت به منظور کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و همچنین استفاده حداکثری ...