آموزش بازارهای مالی با مهبد بیضائی
0
محتوای اعتبارشرکت ها
بازار+بورس

رتبه‌بندی اعتبار شرکت‌ها در ایران / شرکت‌های بورسی از نظر ریسک و قدرت مدیریت و مالی بررسی می‌شوند

یکی از روش‌های تامین مالی آسان از بازار سرمایه، به وسیله رتبه‌بندی شرکت‌ها انجام می‌شود و تاکنون ۸شرکت به وسیله رتبه‌بندی با انتشار اوراق در بازار سرمایه به تامین مالی پرداخته‌اند.  سارا محسنی؛ یکی از روش‌های تامین مالی شرکت‌های بورسی ...